Wybrane marki, instytucje oraz organizacje, dla których były przygotowane programy szkoleniowe lub doradcze z protokołu dyplomatycznego, savoir-vivre’u oraz etykiety w biznesie.

Communication & Protocol
Communication & Protocol
Communication & Protocol
Communication & Protocol
Communication & Protocol
Communication & Protocol
Communication & Protocol
Communication & Protocol
Communication & Protocol
Communication & Protocol
Communication & Protocol
Communication & Protocol
Communication & Protocol
Communication & Protocol
Communication & Protocol
Communication & Protocol
Communication & Protocol
Communication & Protocol
Communication & Protocol
Communication & Protocol
Communication & Protocol
Communication & Protocol
Communication & Protocol
Communication & Protocol
Communication & Protocol
Communication & Protocol
Communication & Protocol
Communication & Protocol
Communication & Protocol

Marki, z którymi realizowaliśmy projekty niestandardowe.

Communication & Protocol
Communication & Protocol
Communication & Protocol
Communication & Protocol
Communication & Protocol
Communication & Protocol
Communication & Protocol

Polska Akademia Protokołu i Etykiety
Communication & Protocol

ul. Niedźwiedzia 29b
02-737 Warszawa

NIP: 8281318174